Đầu ghi hình NVR DS-7108NI-Q1/M

Đầu ghi hình NVR DS-7108NI-Q1/M, Đầu ghi hình NVR 4/8 kênh – Vỏ sắt – HIKVISION HẢI PHÒNG

Đại lý Camera tại Hải Phòng