Lưu trữ thẻ: Bật Tắt mã hóa video và hình ảnh trong Hik-Connect

Bật/Tắt mã hóa video và hình ảnh trong Hik-Connect

Bật/Tắt mã hóa video và hình ảnh trong Hik-Connect Mục đích: Vì lý do bảo mật, bạn có thể bật hoặc tắt chức năng mã hóa video và hình ảnh để mã hóa video hoặc ảnh. Ghi chú: Nếu bạn bật Mã hóa Video và Hình ảnh, chế độ xem trực tiếp, phát lại và […]