Wifi Point to Point Ruijie RG-EST350 V2 tại Hải Phòng

Wifi Point to Point Ruijie RG-EST350 V2 tại Hải Phòng, EST350 là bộ phát wifi điểm tới điểm chuẩn AC tốc độ 867Mbps, khoảng cách tối đa 5km, gắn ngoài trời chuẩn chống chịu IP54, Quản lý từ xa thông qua Ruijie cloud

Đại lý Camera tại Hải Phòng