RG-RAP6260(G) WiFi 6 Ngoài Trời Ruijie chuẩn AX 1775Mbps tại Hải Phòng

RG-RAP6260(G) WiFi 6 Ngoài Trời Ruijie chuẩn AX 1775Mbps tại Hải Phòng, RG-RAP6260(G) là bộ phát wifi ngoài trời, với chuẩn chông chịu thời tiết IP68, Cổng RJ45 và SFP Gigabit, tốc độ AX 1775Mbps.

Đại lý Camera tại Hải Phòng