Bộ điều khiển thiết bị wifi controller Ruijie RGW-WS6008 tại Hải Phòng

Bộ điều khiển thiết bị wifi controller Ruijie RGW-WS6008 tại Hải Phòng, hỗ trợ 6 cổng 1000BASE-T. Tích hợp sẵn license cho 32 Access Point wifi. Hỗ trợ 4,094 VLAN

Đại lý Camera tại Hải Phòng