Combo DS-KV8113-WME1(B), DS-KH8520-WTE1

DS-KV8113-WME1(B) + 1 màn hình DS-KH8520-WTE1 ( 10 Inch +wifi), Công ty cung cấp và lắp đặt Combo DS-KV8113-WME1(B) + DS-KH8520-WTE1. Đại lý camera Gia Minh 091410011

Đại lý Camera tại Hải Phòng