Danh sách đầu ghi hikvision mới tháng 04 năm 2023

Danh sách đầu ghi hikvision mới tháng 04 năm 2023

Danh sách đầu ghi hikvision mới tháng 04 năm 2023

 • Danh sách đầu ghi hikvision mới tháng 04 năm 2023
  Danh sách đầu ghi hikvision mới tháng 04 năm 2023

  ĐẦU GHI NVR ACUSENSE – Đầu ghi NVR thông minh

 1. DS-7608NXI-K2/S
 2. DS-7616NXI-K2/S
 • ĐẦU GHI HD-TVI – 72HQHI-M (acusense)

 1. iDS-7204HQHI-M1/S
 2. iDS-7208HQHI-M1/S
 3. iDS-7216HQHI-M1/S
 4. iDS-7208HQHI-M2/S
 5. iDS-7216HQHI-M2/S
 6. iDS-7204HQHI-M1/FA
 7. iDS-7208HQHI-M1/FA
 8. iDS-7216HQHI-M1/FA
 9. iDS-7208HQHI-M2/FA
 10. iDS-7216HQHI-M2/FA

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI HIKVISION TẠI HẢI PHÒNG

Thông tin liên hệ: HIKVISION HẢI PHÒNG

Hotine: 0818 093 234

Địa chỉ: 603 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Trả lời