Lưu trữ thẻ: Camera 5 MP AcuSense Fisheye Network

Camera 5 MP AcuSense Fisheye Network với AcuSense cải thiện đáng kể hiệu suất và hiệu quả

Camera 5 MP AcuSense Fisheye Network

Camera 5 MP AcuSense Fisheye Network với AcuSense cải thiện đáng kể hiệu suất và hiệu quả Camera 5 MP AcuSense Fisheye Network của Hikvision (DS-2CD3956G2-ISU) có công nghệ AcuSense độc ​​đáo của chúng tôi. Nó được hỗ trợ bởi các thuật toán học sâu để đưa cảnh báo phân loại mục tiêu của người […]