Lưu trữ thẻ: Camera Gia Minh tuyển dụng kỹ thuật tháng 7 – 2024

Camera Gia Minh tuyển dụng kỹ thuật tháng 7 – 2024

Camera Gia Minh tuyển dụng kỹ thuật tháng 7 - 2024

Công ty TNHH Công Nghệ Camera Gia Minh tuyển dụng kỹ thuật 02 người đi làm luôn và ngay: ***** Nhân viên kĩ thuật: 2 người ( nam ) – lương cơ bản: 7-10tr + thưởng + xăng xe – Công việc : Lắp đặt camera,wifi, máy vi tính – Yêu cầu chung: có xe […]