Hướng dẫn reset password bằng bằng phần mềm SADP Tool V3.0

Password Reset Procedure via SADP V3.0 HIKVISION

Để đảm bảo mức độ bảo vệ cao nhất, cũng như cung cấp khả năng tương thích và ổn định hơn, Hikvision
đã giới thiệu một phiên bản mới của phần mềm SADP nổi tiếng. Để tránh mọi khả năng tương thích hoặc chức năng
vấn đề, bạn nên nâng cấp lên phiên bản mới nhất của phần mềm. Với cái mới và cải tiến
của phần mềm SADP, quy trình đặt lại mật khẩu đã có hình dạng hơi mới.

Password Reset Procedure via SADP V3.0 Tool – HIKVISION HẢI PHÒNG – Hướng dẫn reset password bằng bằng phần mềm SADP Tool V3.0

Trả lời