Ổ cứng camera Seagate SkyHawk 2TB ST2000VX015

Ổ cứng camera Seagate SkyHawk 2TB ST2000VX015

Ổ cứng HDD Skyhawk chuyên dùng cho hệ thống giám sát.

Đại lý Camera tại Hải Phòng