ECO K SERIES ACUSENSE NVR

Đầu ghi hình NVR DS-7608NXI-K2