CAMERA HẢI PHÒNG – HIKVISION CAMERA TVI HIKVISION

CAMERA PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Camera TVI DS-2CE12D0T-PIRL

CAMERA PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Camera TVI DS-2CE12H0T-PIRL

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

Camera TVI DS-2CE16D0T-IR

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

Camera TVI DS-2CE16D0T-IRP

CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC

CAMERA TVI DS-2CE16D0T-ITFS

CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC

CAMERA TVI DS-2CE16D0T-LFS

CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC

CAMERA TVI DS-2CE17D0T-IT3FS

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

Camera TVI DS-2CE17D0T-IT5

CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC

CAMERA TVI DS-2CE17D0T-LFS

CAMERA PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Camera TVI DS-2CE38D8T-PIR

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

Camera TVI DS-2CE56B2-IPF

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

Camera TVI DS-2CE56D0T-IR

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

Camera TVI DS-2CE56D0T-IRP

CAMERA PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Camera TVI DS-2CE71D8T-PIRL

CAMERA PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG

Camera TVI DS-2CE71H0T-PIRL

CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC

CAMERA TVI DS-2CE76D0T-ITPFS

CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC

CAMERA TVI DS-2CE76D0T-LMFS